Logo Styropak
  
Świadectwa energetyczne

Fakty i mity na temat styropianu

Fakty i mity na temat styropianu

Styropian jest jednym z najtańszych i najlepszych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Napisano już wiele na jego temat. Postaramy się w skrócie poruszyć te najistotniejsze cechy.

Starzenie sie styropianu

Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije, a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania w wyniku naturalnego starzenia. Ale w przypadku braku zabezpieczenia przed promieniowaniem UV płyty styropianowe żółkną, a w miarę upływu czasu kruszą się. Ważne jest więc, aby stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.

Znikanie

Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu, jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: na przykład pod wpływem wysokich temperatur - przekraczających przez dłuższy czas 80 stopni C lub agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych.
Z taką sytuacją można się spotkać przy wykonywaniu izolacji dachowych, do których zastosowano różnego rodzaju lepiki, smoły do przyklejenia papy. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się, a tym samym niszczenia struktury styropianu. Dlatego przy wykonywaniu izolacji dachowych zaleca się stosowanie styropianu powlekanego papą – bitermu.
Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstwą zewnętrzną ciemnego koloru absorbującą energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie nagrzewa się oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji atakujących styropian.

Nasiąkliwość

Warto zwróci także uwagę na podstawową zaletę styropianu w porównaniu do innych materiałów izolacyjnych. Styropian nie nasiąka wodą. Sprawia to, że doskonale nadaje się do izolacji ścian, piwnic i fundamentów. W szczególności nadaje sie do tego nasz styropian HYDRO.

Odporność

Styropian jest odporny na działanie takich substancji jak:
woda, woda morska, roztwory soli, wapno, cement, gips, anhydryt alkalia, ług potasowy, amoniak, woda wapienna, mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych kwas solny, kwas azotowy (do 50%), kwas siarkowy (do 95%), słabe i zozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, węglowy, humusowy, sole, nawozy, saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu, bitum, mleko, olej silnikowy, alkohole, np. metylowy, etylowy (spirytus), olej jadalny;

Styropian nie jest odporny na:
olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych, produkty ze smoły, zimny bitum, bitumiczne masy szpachlowe z rozpuszczalnikiem, rozpuszczalniki organiczne, nasycone węglowodory alifatyczne, benzyna oczyszczona, benzyna lakowa, paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).

Oddychanie ścian

rozumiane jako przepływ pary wodnej przez ściany budynku. Styropian jest materiałem dość szczelnym, stąd pogląd o braku „oddychania" w pomieszczeniach ocieplanych styropianem. Tymczasem utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach możliwee jest tylko i wyłącznie dzięki właściwie działającej wentylacji. Przez ściany zewnętrzne może przeniknąc tylko ok 3% pary wodnej, toteż możemy stwierdzić, że nasze mieszkanie „oddycha" tylko przez dobrze działąjącą wentylację i to ona musi usunąć 97% wilgoci.

Palność styropianu

Styropian jest materiałem samogasnącym, nie zapala się od iskry, a pali się jedynie w obcym płomieniu, natomiast po usunięciu płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie. Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Jest to najlepsza klasyfikacja jaką może uzyskać system dociepleń. Przy temperaturze ponad 100 °C styropian zaczyna powoli mięknąć i przy tym kurczyć się, przy dalszym podgrzewaniu topi się. Styropian dopiero w temperaturze ponad 350 °C zaczyna się palić. Jeśli nie ma źródła ognia, to do samozapłonu dochodzi przy temperaturach pomiędzy 450 i 500 °C. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest jednak bardzo mała. Jeśli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić.

Sezonowanie

Sezonowanie polega na usunięciu z bloku styropianowego pary wodnej użytej podczas produkcji. Sezonuje się całe bloki, nie płyty, a czas sezonowania zależy głównie od technologii produkcji. W technologii tradycyjnej jest to od 4 (w miesiącach letnich) nawet do 8 tygodni w miesiącach zimowych. Czas sezonowania zależy również od gęstości bloków styropianowych – im wyższa gęstość, tym sezonowanie musi trwać dłużej. W naszej firmie, z uwagi na technologię z użyciem próżni czas sezonowania wynosi około 14 dni. Data umieszczona na etykiecie na opakowaniu jako "data produkcji" oznacza datę cięcia bloków styropianowych i ich pakowania. Bloki styropianu poddawane cięciu są już odpowiednio wysezonowane.

Zagrożenia dla człowieka i dla środowiska

Produkcja i stosowanie styropianu jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i dla środowiska naturalnego, przy założeniu, że stosuje się właściwe normy postępowania. Styropian zawiera około 98% powietrza. Pozostałe 2% stanowi polistyren. Czynnikiem spieniającym stosowanym do wytworzenia styropianu jest pentan. Pentan jest stale wytwarzany w naturalnych procesach zachodzących m.in. w układzie trawiennym zwierząt i podczas beztlenowego rozkładu materii roślinnej przez mikroorganizmy. Po uwolnieniu do atmosfery gazy te szybko ulegają rozkładowi. Wszystkie dodatki wprowadzane do polistyrenu, w celu ulepszenia jego własniści są starannie wybrane, aby zapewnić, że wytwarzanie przebiega zgodnie z najbardziej ścisłymi wytycznymi dotyczącymi wpływu na zdrowie i środowisko w warunkach eksploatacji. Gatunki styropianu przeznaczone do kontaktów z żywnością, co do składu, spełniają surowe wymagania norm w tym zakresie.

Recykling

Styropian może być i jest ponownie używany i przetwarzany, a "zawartość energetyczną" można odzyskiwać. Istnieje wiele możliwości gospodarki odpadami obejmującej wstępną redukcję, ponowne użycie, przetwarzanie (ang. "recycling") mechaniczne, odzyskiwanie energii oraz wyrównywanie zagłębień terenu. Technologie przetwarzania mogą być różne, zależnie od ilości i składu zebranych odpadów. W ten sposób programy gospodarki odpadami mogą być dostosowane do miejscowych warunków, takich jak infrastruktura zbierania odpadów i zapotrzebowania na przetworzone produkty.

żródło: "Izolacje styropianowe w budownictwie - Styropianowe materiały izolacyjne w budownictwie, poradnik dla projektantów" Stowarzyszenie Producentów Styropianu - 2005