Logo Styropak
  
Świadectwa energetyczne

Pliki do pobrania

Obowiązek informacyjny RODO - LINK

Jakość i certyfikaty

Jednym z nadrzędnych celów działalności naszej firmy jest ciągłe dążenie do poprawy jakości zarówno produkowanych wyrobów, jak i jakości obsługi klienta.
Dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej, prawie od początku istnienia naszej firmy, posiadamy certyfikaty zgodności ITB, które potwierdzają jakość naszych produktów.
Uzyskanie w 2005 roku Certyfikatu Zgodności Nr ITB-0226/W i wdrożenie w życie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, pozwoliło na znaczną poprawę jakości produkowanych przez STYROPAK wyrobów, redukcję kosztów i usprawnienie organizacji pracy.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostaliśmy uprawnieni do stosowania Znaku Jakości Unii Europejskiej CE.
Posiadamy również Certyfikat rosyjski, co umożliwia nam otwarcie się na rynki wschodnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3052011 z dnia 9 marca 2011r.  z dniem 1.07.2013 w krajach UE w miejsce deklaracji zgodności dla wyrobów budowlanych wchodzą w życie deklaracje właściwości użytkowych.

Deklaracje, jak i Certyfikat są ważne do odwołania (dopóki ważny jest dokument odniesienia dla ww. wyrobu, wyrób spełnia wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji ani system ZKP).

Dokumenty do pobrania (PDF):

  • Wszystkie dokumenty na Państwa życzenie prześlemy faksem, e-mailem, bądź pocztą.

Dokumenty do pobrania (PDF):

ATEST HIGIENICZNY

Nasze styropiany posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Komunalnej. Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych.

Dokumenty do pobrania (PDF):

Uwaga, nasze pudełka są przeznaczone do przewozu żywności opakowanej, nie powinny mieć styczności z żywnością bezpośrednio.

DYREKTYWA RoHS

Od 1 lipca 2006 obowiązują w Polsce restrykcje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).
Zgodnie z dyrektywą ROHS 2002/95/WE - Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych, informujemy, że produkowane przez nas opakowania styropianowe są zgodne z powyższymi zaleceniami.
Oznacza to, że w wyrobach produkowanych w naszej firmie: EPS 50, EPS 70, EPS 100, EPS 200, sumaryczna zawartość substancji niebezpiecznych: metali ciężkich: rtęci (Hg), ołowiu (Pb), kadmu (Cd) i chromu sześciowartościowego (Cr(VI)) w produkcie jakim jest styropian, nie przekracza 1 ppm. Styropian nie zawiera również związków ochrony przed płomieniami, typu polibromowane bifenyle (PBB) ani polibromowane etery difenylowe (PBDE), określonych w Dyrektywie RoHS.